Witaj! Wolność słowami JPII JPII - "Przekroczyć próg nadziei"

„Bóg stworzył człowieka rozumnym i wolnym, a przez to samo – Bóg sam się postawił przed sądem człowieka. Dzieje zbawienia to także nieustanny sąd człowieka nad Bogiem. Nie tylko pytania, zakwestionowania, ale po prostu prawdziwy sąd.”

„Można powiedzieć, że Bóg jest bezradny wobec ludzkiej wolności. Płaci za wielki dar, jakim obdarzył tę istotę, którą stworzył 'na swój obraz i podobieństwo'. Pozostaje wobec tego daru konsekwentny.”

„Człowiek nie może być przymuszany do przyjmowania prawdy. Przymuszany jest do tego tylko swoją naturą, to znaczy samą swoją wolnością, ażeby prawdy tej szczerze szukał, a kiedy znajdzie, żeby w niej trwał, zarówno swoim przekonaniem, jak i postępowaniem.”

„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości. To jest równocześnie pełna prawda o człowieku, której Chrystus nauczył nas swoim życiem; prawda, którą potwierdza szeroko tradycja moralności chrześcijańskiej, jak również tradycja świętych i tylu bohaterów miłości bliźniego w ciągu dziejów. Jeżeli pozbawimy ludzką wolność perspektywy, jeżeli człowiek nie umie stawać się darem dla innych, wówczas ta wolność może okazać się niebezpieczna. Będzie to wolność czynienia tego, co ja sam uważam za dobre, co przynosi mi korzyść czy przyjemność, może nawet przyjemność wysublimowaną. Jednakże nie przyjmując perspektywy daru z siebie samego, zawsze istnieje niebezpieczeństwo wolności egoistycznej.”