Witaj! Wolność słowami JPII JPII - "ad limina, Rzym 15 I 1993"

JPII - "ad limina, Rzym 15 I 1993"

„Wolność wymaga kierownictwa sumienia, i to sumienia dobrze uformowanego, które jest w stanie rozróżniać między dobrem i złem moralnym i które umie wybierać dobro w każdej sytuacji. Polacy muszą dzisiaj być mocni wewnętrznie by oprzeć się fali demoralizacji jaka do nas dociera z różnych stron pod pozorem nowoczesności i wyzwolenia.”