Witaj! Wolność słowami JPII

JPII - "ad limina, Rzym 15 I 1993"

„Wolność wymaga kierownictwa sumienia, i to sumienia dobrze uformowanego, które jest w stanie rozróżniać między dobrem i złem moralnym i które umie wybierać dobro w każdej sytuacji. Polacy muszą dzisiaj być mocni wewnętrznie by oprzeć się fali demoralizacji jaka do nas dociera z różnych stron pod pozorem nowoczesności i wyzwolenia.”

 

JPII - "Pamięć i tożsamość"

„Wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie zadana. Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy. Wybierając i wypełniając prawdziwe dobro w życiu osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w środowisku zawodowym i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie.”

 

JPII - "Homilia wygłoszona w Olsztynie 1991"

„Prawda was wyzwoli – powiedział Chrystus (J 8,32). Tak – Prawda was wyzwoli. (...) Starajmy się odnaleźć pełne znaczenie i wartość prawdy: prawda, która wyzwala, wolność przez prawdę. Nigdy poza prawdą. Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem.”

 

JPII - "Columbia, Południowa Karolina 1987"

„Wiele (...) problemów wynika z dającego się zauważyć w naszej kulturze fałszywego pojmowania wolności człowieka – jak gdyby można było być wolnym tylko wtedy, gdy się odrzuci wszelkie normy postępowania, odmówi przyjęcia wszelkiej odpowiedzialności czy nawet poskromienia własnych instynktów i namiętności.

 

JPII - "Evangelium vitae"

„Trzeba tu zwrócić uwagę na jeszcze głębszy aspekt problemu: wolność zapiera się samej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego człowieka, gdy przestaje uznawać i respektować 'konstytutywną więź, jaka łączy ją z prawdą'.

 
Więcej artykułów…