Witaj! Wolność

Wolność

Wolność a wolna wola

Wolność - jest to przestrzeń w której może manifestować się wola. Brak takiej przestrzeni (wolności) skutecznie wyklucza realizację woli. Bez wolności wola po prostu nie ma gdzie się zrealizować.

Więcej…